แสงที่เป็นไปได้

home_smarthome_sep1

เราใช้โปรแกรม DIALux ในการออกแบบระบบแสงสว่าง รวมถึงตำแหน่งในการติดตั้งโคมไฟ LED ด้วยการจำลองสถานที่สมจริงแบบ 3 มิติ (3D) สามารถกำหนดทิศทางของแสง ความเข้มของแสง มุมส่องสว่าง โดยเราสามารถจำลองได้ทั้งโคมไฟแบบไฮเบย์ (High Bay) ไฟถนน (Street Light) ฟลัดไลท์ (Flood Light) ไฟสนามฟุตบอล โรงยิม Fitness สนามกีฬา ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ไฟในโกดัง ไฟภายในศูนย์การประชุมต่างๆ หรืออีกหลายๆ สถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ


ความสว่างใกล้เคียงกับของจริงที่สุด

เมื่อเราสร้างแบบจำลองให้เหมือนกับสถานที่จริงแล้วใส่โคมไฟของเราเข้าไป แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการจำลองนั้นจะใกล้เคียงกับแสงสว่างที่สามารถวัดได้จริงเมื่อนำโคมไฟชุดเดียวกันนี้ ไปติดตั้งที่สถานที่จริงของลูกค้า
3Years

ประสบการในวงการออกแบบแสงสว่าง

98%

ความถูกต้องของความสว่างของแบบจำลองกับสถานที่จริง

100% FREE

ฟรีแน่นอน สำหรับลูกค้าของเรา


เล็ก-ใหญ่ เราสามารถจำลองได้ทุกที่

ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก โรงงาน โกดังสินค้า หรือแม้แต่สนามกีฬา เราก็สามารถจำลองความสว่างให้ลูกค้าได้
  • แสงสว่างภายในโกดังสินค้า
  • แสงสว่างภายในโรงงานทั่วไป
  • ศูนย์การค้า (lobby)
  • แสงสว่างภายในศูนย์กระจายสินค้า
  • แสงสว่างภายในศูนย์การประชุมต่างๆ
  • แสงสว่างสนามกีฬา ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง
  • แสงสว่างตามท้องถนน

ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมจำลองความสว่าง

ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงในการวางแผนติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวน ตำแหน่ง ระยะในการแขวนหรือติด ได้ง่ายกว่าการติดตั้งจริง อีกทั้งยังสามารถกำหนดค่าความสว่างที่ต้องการได้ง่าย ประหยัดงบประมาณในการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างของลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
1ถาม : ทำไมบริการออกแบบจำลองความสว่างนี้ของเราจึงฟรี!
ตอบ : เพราะเราให้ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ความพอใจในความสว่างของลูกค้าคือจุดมุ่งหมายของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจและอธิบายความสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งโคมไฟ LED จากเรา
2ถาม :
ตอบ
3ถาม
ตอบ